Hakkımızda

Humat Kimya  İlaç Kozmetik Gıda Çevre San. Tic. Ltd. Şti. 1997 yılında  Kandıra / KOCAELİ de kurulmuştur. 20 yıldır sektörde olan firmamız Sıvı Humik Asit ve Leonardit kaynaklı ürünler ile Türk tarımına ve sanayisine hizmet vermektedir. Tamamen yerli sermaye ve yerli kaynaklarla kurulan şirket AB standartlarına üretim yapmaya başlamıştır.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından işletme izin belgeleri alınmış olan firmamız AR-GE ve teknolojik çalışmaları yakından takip ederek  Organik Tarıma uygun ürünler üretmeye devam etmektedir.

Aynı zamanda Humik asit konusundaki başarısını AR-GE çalışmaları ile birleştirerek humik asidin ilaç, kozmetik ve sanayi alanlarında kullanımını sağlamıştır.

Firmamız yaygın distribütör ağı ve pazarlama ekibimizle Türkiye'nin tüm bölgelerine hizmet vermektedir. 

Dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ederek teknik bilgi ve ürün serilerini devamlı olarak geliştirmeyi ve Türk tarımına kazanmayı kendine görev bilmiştir.

Tüm faaliyetlerimiz takım çalışması ve işbirliği anlayışı kaliteli ve verimli ürünler üretmeye devam etmektir. Faaliyetlerimiz insan sağlığını, çevreyi, can ve mal güvenliğini gözeterek yürütmektedir.

Tecrübesi ve konuya hakim uzman kadrosuyla Türk tarımına hizmet etmekten mutluluk duyduğumuzu belirtiriz.

 

MİSYONUMUZ:

Humat Kimya, tarım ürünleri hizmetinde sektörde lider yaparken mutlak müşteri memnuniyetini ilke edinmek, sürdürülebilir çevre koruma ve sağlıklı toplum ve çevre için, toplumun bilincini sürekli canlı tutmak veya oluşturmak maksadıyla faaliyetlerde bulunmaktır. Bu amaçlara ulaşabilmek için, sektördeki yenilikleri takip ederek, teknolojiyi, vizyon ve sistemlerimizde gerekli güncellemeleri sürekli yapan, uzun vadede, sektörümüzde bu yenilikleri takip eden değil, bu yenilikleri ortaya koyan, böylece öncü ve lider konumunu sürekli muhafaza eden bir kurum olmaktır.

 

VİZYONUMUZ: 

Kurumsal kimliğimizi çevreye duyarlı bir anlayış ile çözüm odaklı bir hizmet sunmak, genç, dinamik ve yeniliklere açık yapımızı muhafaza ederek, tarım ve sanayi alanında öncü ve lider firma olmak, pazar payımızı artırmaktır.

Sektörde öncü, hizmetinde örnek ve müşterinin ilk tercih ettiği firma olarak edindiği başarıyı kalıcı kılmaktır.

 

ÇEVRE  POLİTİKAMIZ:

Çevre ile uyumlu ,sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi, enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba göstermektir.

Çevre bilincinin oluşturulması ve yükseltilmesi için sürekli çaba göstermek, çevrenin değişik alanlarında eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektir.

Tüm çevre mevzuatının uluslar arası norm ve standartlara uygun olarak yürütülmesi için çalışmaktır.

Çevre dostu temiz teknolojilerin  ,gönüllü çevre yönetim sistemlerinin ve çevre standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması için çaba göstermek, bu konularda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektir.

Dünyamızın planlı gelişmesi, doğal kaynaklarının sürdürülebilir ve akılcı kullanımı için çaba göstermek, bu konuda ilgi merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ: 

Kalite Standartlarımız: 

*T.C. Yasal  Mevzuatları 

*AB Organik Standartları

*Üniversite İşbirliği 

*Organik Ürün Yetiştiricileri 

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerek insan kaynağı temininde, gerekse toplum için artı değerler üreten eğitimleri ile sürekli iyileşme çalışmalarına önem veren bir kurum kültürünü benimsemiş, entelektüel bilgi birikimli tüm çalışanları ve katılımcı dış müşteri ile birlikte, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç belirtilerini tam olarak tespit etmek ve bu isteklere cevap vermektir. Bu amaca ulaşmak için ilkelerimiz;

*Üretim, ürün ve hizmet kalitesini azaltan unsurlar her kademede tespit edilecek ve acil düzeltici önlemler alınarak, şirketin kalite standardı hiçbir zaman uluslar arası standardın altına düşmeyecektir.

 *Sektörümüzle ilgili ulusal ve uluslar arası standartlar ile kanun ve yönetmelikleri takip ederek kalitemizden müşterilerimizin emin olmasını sağlamak,

 *Müşterimiz ile etkin olarak iletişim halinde kalarak, tedarikçilerimizden kaliteli malzemeleri temin ederken aynı zamanda müşteri memnuniyetinin sürekli olmasını sağlamak ve böylelikle müşteri sayımızı artırmak,

 *ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemini, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini en etkin şekilde yürüterek,bu sistemlerin gelişimini sağlayan değerleri şirket içerisinde uygulamak ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeler de  bulunmaktır.

*Kaynakları etkin ve planlı kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz alanlar bırakmaktır.

 *Hizmetlerimizi sunarken havaya, toprağa ve suya verebileceğimiz zararları önlemek, insan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza ,tedarikçilerimize ve hizmet sunduğumuz siz müşterilerimize sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak temel politikamızdır.

 

DEĞERLERİMİZ: 

*Müşteri Odaklılık

*Güvenilirlik 

*Dürüstlük 

*Hoşgörülü Olmak 

*Sürekli Geliştirmek